Từ năm 1973, ngành Thông tin – Thư viện đã được đào tạo tại Khoa Lịch sử Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Đại học Quốc gia Hà Nội). Ngày 26 tháng 8 năm 1996, Bộ môn Thông tin – Thư viện được trở thành đơn vị trực thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngày 26 tháng 8 năm 2004, Bộ môn Thông tin-Thư viện đã được Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội kí Quyết định thành lập Khoa Thông tin – Thư viện thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Sứ mệnh

Khoa Thông tin – Thư viện,  Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN có sứ mệnh đi đầu trong nghiên cứu khoa học và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành khoa học Thông tin và Thư viện phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Nhiệm vụ

Khoa có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và đào tạo bậc đại học và sau đại học ngành Thông tin – Thư viện với các hệ: chính quy, tại chức, chuyên tu, các lớp ngắn hạn… Ngoài ra, Khoa còn đào tạo Tin học cơ sở cho sinh viên toàn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Chương trình đào tạo

Thông tin liên hệ

  • Địa chỉ: Tầng 4, Nhà A, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
    Điện thoại: (043) 38583903
    Fax: (043) 38583903
    Email: flis@vnu.edu.vn