Để phục vụ cho hoạt động đào tạo chất lượng cao, ngang tâm với quốc tế và khu vực, Khoa có hệ thống phòng máy tính hiện đại với gần 200 máy tính. Bên cạnh đó là phòng tư liệu với những nguồn tài liệu chuyên ngành đa dạng phục vụ cho nhu cầu đào tạo và nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên.

DSCF6721

 

Phòng máy có gần 200 máy tính phục vụ cho hoạt động đào tạo


 

1. Thông tin về phòng máy tính

2. Thông tin về phòng tư liệu