Hiện nay Khoa đang triển khai các chương trình đào tạo hệ vừa học vừa làm và các chương trình ngắn hạn sau:

1. Các chương trình đào tạo hệ vừa học vừa làm

– Ngành Thông tin học và Thiết bị trường học

– Ngành Khoa học thư viện và Thiết bị trường học

2. Các chương trình ngắn hạn

– Các chương trình bổ túc kiến thức và cấp chứng chỉ để dự thi sau đại học dành cho người học có bằng cử nhân ngành khác hoặc ngành gần với ngành Thông tinh  học và Khoa học thư viện.

– Các chương trình ngắn hạn bổ túc kiến thức theo yêu cầu của đối tác.

– Các chương trình hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước.

Để biết thêm thông tin về các chương trình đào tạo, xin liên hệ theo địa chỉ sau:

  • Khoa Thông tin – Thư viện, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Tầng 4, Nhà A, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
    Điện thoại: (043) 38583903
    Fax: (043) 38583903
    Email: flis@vnu.edu.vn