1. Thông tin chung

Tên ngành đào tạo:

 • Tiếng Việt: Khoa học Thông tin – Thư viện
 • Tiếng Anh: Library and Information Science

Mã số ngành đào tạo: 60 32 02 03

Trình độ đào tạo: Thạc sĩ

Thời gian đào tạo: 02 năm

Tên văn bằng sau tốt nghiệp:

 • Tiếng Việt: Thạc sĩ Khoa học Thông tin –  Thư viện
 • Tiếng Anh: The Degree of Master in Library and Information Science

Quy mô tuyển sinh: 35 học viên/năm

2. Mục tiêu đào tạo

Trang bị kiến thức, kỹ năng, thái độ cho người học một cách đầy đủ, cập nhật về Khoa học Thông tin – Thư viện để sau khi ra trường, họ trở thành nguồn nhân lực có chất lượng cao. Nguồn nhân lực này nắm vững lý luận và nắm chắc lý thuyết của ngành. Họ có trình độ cao về thực hành, có khả năng tốt và sáng tạo khi làm việc độc lập. Có năng lực phát hiện nhanh và giải quyết một cách khoa học những vấn đề thuộc chuyên ngành đã được đào tạo.

3.  Thông tin tuyển sinh

Hình thức tuyển sinh:

– Thời gian tuyển sinh: hàng năm có hai đợt thi tuyển: tháng 4 và tháng 9.

– Thi tuyển với các môn sau đây:

+ Môn thi Cơ bản: Đại cương văn hoá Việt Nam

+ Môn thi Cơ sở: Thông tin học

+ Môn Ngoại ngữ: một trong 5 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc

Đối tượng tuyển sinh

Thí sinh dự tuyển vào chương trình đào tạo thạc sĩ ngành khoa học Thông tin – Thư viện phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

– Có lý lịch bản thân rõ ràng, hiện không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

– Có văn bằng tốt nghiệp đại học ngành Thông tin – Thư viện và phù hợp với ngành Thông tin – Thư viện như: Thư viện – Thông tin; Thông tin học; Quản trị thông tin; Thông tin học & Quản trị thông tin; Khoa học Thư viện; Thư viện học;

– Hoặc có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần và ngành phù hợp  ngành Khoa học Thông tin – Thư viện, đã học bổ túc kiến thức để có trình độ tương đương với văn bằng tốt nghiệp đại học ngành Thông tin – Thư viện.

– Thâm niên công tác:

+ Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi và có kết quả xếp loại từ khá trở lên được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp;

+ Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi hoặc tốt nghiệp ngành gần với chuyên ngành dự thi, nhưng có kết quả xếp loại trung bình, phải có ít nhất một năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi (tính từ ngày ký Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày dự thi).

4. Chương trình đào tạo

Tổng số tín chỉ phải tích lũy:                            50 tín chỉ, trong đó:

 • Khối kiến thức chung (bắt buộc):                     07 tín chỉ
 • Khối kiến thức nhóm chuyên ngành:               18 tín chỉ
 • Khối kiến thức chuyên ngành:                         12 tín chỉ
 • Luận văn thạc sĩ:                                             13 tín chỉ

Một số môn học tiêu biểu:

 • Thông tin học nâng cao
 • Phương pháp nghiên cứu khoa học thông tin – thư viện
 • Tổng hợp, phân tích và đánh giá thông tin
 • Đánh giá phần mềm quản trị thông tin-thư viện
 • Thư viện số và công nghệ nội dung
 • Biên mục theo RDA và tra cứu tin trực tuyến
 • Quản trị tri thức và thống kê khoa học & công nghệ
 • Chính sách và chiến lược thông tin quốc gia
 • Chuẩn hóa hoạt động thông tin – thư viện
 • Hệ thống thông tin phục vụ lãnh đạo và quản lý
 • Truyền thông đa phương tiện