Simeon Oriko – Keynote Speaker

Simeon Oriko – Giám đốc mạng lưới của Creative Commons Simeon Oriko rất đam mê trong hoạt động hỗ trợ mọi người trong việc chuyển ý tưởng của họ thành hiện thực thông qua chiến lược và sáng tạo mở. Niềm đam mê này đã định hình tầm nhìn và công việc của ông tại…

Tuyển sinh đại học 2017

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN công bố thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2017 Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã chính thức công bố thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2017 vào các đơn vị thành viên, trong đó có Trường…

Hội thảo quốc tế: Thúc đẩy tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học Việt Nam

Ngày 28/9/2016, tại Hà Nội, Phó Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân đã tới dự và phát biểu tại Hội thảo quốc tế “Đề xuất chính sách thúc đẩy tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học Việt Nam”. Phó Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân phát biểu tại hội thảo Hội thảo do Trường ĐH…

Access to knowledge and Open Educational Resources at the heart of national debates on International Day for Universal Access to Information in Vietnam

How can we access quality Open Educational Resources (OERs) within a limited time? How to evaluate their credibility? How can policy makers support educational institutions to adopt OERs? Signature ceremony of MOU between 26 organizations to promote OER in Vietnam These are some of the important questions addressed at the International Conference on Policy Advocacy…