Kỷ niệm dấu yêu *

* Bài thơ được viêt sau chuyến kiến tập của K57 tại Huế. Tên bài thơ do Flis tự đặt, rất mong được tác giả lượng thứ 😛 Ta rời Huế trong một ngày đầu thu Sau bốn ngày như chìm trong giấc ngủ Với nỗi nhớ và niềm thương ấp ủ Ta cầm bút…

K57 của tôi!

Ba năm trước, ngày đầu tiên gặp mặt, “họ” chỉ có 4 người. Ba năm sau, có người đến, có người đi, số ở lại với tôi vừa hay bằng chín lần con số ấy: có người đi thi nhan sắc, có người làm MC, có người nổi tiếng khắp cộng đồng mạng, có người…