Hội thảo quốc tế: Thúc đẩy tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học Việt Nam

Ngày 28/9/2016, tại Hà Nội, Phó Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân đã tới dự và phát biểu tại Hội thảo quốc tế “Đề xuất chính sách thúc đẩy tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học Việt Nam”. Phó Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân phát biểu tại hội thảo Hội thảo do Trường ĐH…

Tập huấn kỹ thuật xây dựng bài giảng điện tử cho giảng viên trẻ

Với mục đích giúp giảng viên trẻ sử dụng hiệu quả các phần mềm tin học vào hoạt động giảng dạy, tạo cơ hội kết nối và trao đổi kinh nghiệm giữa các giảng viên trẻ, phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên trong hỗ trợ cán bộ trẻ, ngày 18/4/2015, Ban Chấp hành…