Web scale discovery – giải pháp tìm kiếm và khai thác thông tin cho các thư viện trong kỷ nguyên số

Đỗ Văn Hùng Khoa Thông tin – Thư viện, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, VNU-HN dvhung@vnu.edu.vn Tìm kiếm thông tin tập trung – Web scale discovery (WSD) đang là xu thế hiện nay của các thư viện trong môi trường trực tuyến và có nhiều cơ sở dữ liệu (CSDL) phân…

Tập huấn kỹ thuật xây dựng bài giảng điện tử cho giảng viên trẻ

Với mục đích giúp giảng viên trẻ sử dụng hiệu quả các phần mềm tin học vào hoạt động giảng dạy, tạo cơ hội kết nối và trao đổi kinh nghiệm giữa các giảng viên trẻ, phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên trong hỗ trợ cán bộ trẻ, ngày 18/4/2015, Ban Chấp hành…

Bảo quản tài liệu theo phương pháp truyền thống và hiện đại ở Thư viện Hà Nội

Bài đăng Tạp chí Thư viện Việt Nam , Số 2/ 2006, trang 43-44  ThS.  Nguyễn Thị Kim Dung                         Khoa Thông tin – Thư viện, Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học quốc gia Hà Nội 1. Tầm quan trọng của công tác bảo quản tài liệu             Bảo…