Web scale discovery – giải pháp tìm kiếm và khai thác thông tin cho các thư viện trong kỷ nguyên số

Đỗ Văn Hùng Khoa Thông tin – Thư viện, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, VNU-HN dvhung@vnu.edu.vn Tìm kiếm thông tin tập trung – Web scale discovery (WSD) đang là xu thế hiện nay của các thư viện trong môi trường trực tuyến và có nhiều cơ sở dữ liệu (CSDL) phân…

Bảo quản tài liệu theo phương pháp truyền thống và hiện đại ở Thư viện Hà Nội

Bài đăng Tạp chí Thư viện Việt Nam , Số 2/ 2006, trang 43-44  ThS.  Nguyễn Thị Kim Dung                         Khoa Thông tin – Thư viện, Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học quốc gia Hà Nội 1. Tầm quan trọng của công tác bảo quản tài liệu             Bảo…

Xây dựng phong trào đọc sách báo ở Thư viện cơ sở của Hà Nội

Bài đăng trên Tạp chí “Xây dựng đời sống Văn hóa”, Số 34/2006, trang 20-21 ThS.  Nguyễn Thị Kim Dung                         Khoa Thông tin – Thư viện, Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học quốc gia Hà Nội Hà Nội, Thủ đô của cả nước – trung tâm đầu não…