Mời viết bài cho hội thảo “Đào tạo chuyên gia thông tin trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0”

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Đào tạo chuyên gia thông tin trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 – Information Profesionals in industrial revolution 4.0”. Hội thảo dự kiến tổ chức vào…

Simeon Oriko – Keynote Speaker

Simeon Oriko – Giám đốc mạng lưới của Creative Commons Simeon Oriko rất đam mê trong hoạt động hỗ trợ mọi người trong việc chuyển ý tưởng của họ thành hiện thực thông qua chiến lược và sáng tạo mở. Niềm đam mê này đã định hình tầm nhìn và công việc của ông tại…

Tuyển sinh đại học 2017

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN công bố thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2017 Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã chính thức công bố thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2017 vào các đơn vị thành viên, trong đó có Trường…

THÔNG BÁO LỊCH CHẤM HỒ SƠ CHUYÊN MÔN CỦA THÍ SINH DỰ THI ĐÀO TẠO BẬC TIẾN SĨ ĐỢT 1 NĂM 2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN KHOA THÔNG TIN – THƯ VIỆN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc THÔNG BÁO LỊCH CHẤM HỒ SƠ CHUYÊN MÔN CỦA THÍ SINH DỰ THI ĐÀO TẠO BẬC TIẾN SĨ ĐỢT 1 NĂM 2017 Ngành: Thông tin học Chuyên…