Tuyển sinh đại học 2017

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN công bố thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2017 Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã chính thức công bố thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2017 vào các đơn vị thành viên, trong đó có Trường…