Mời viết bài cho hội thảo “Đào tạo chuyên gia thông tin trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0”

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Đào tạo chuyên gia thông tin trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 – Information Profesionals in industrial revolution 4.0”. Hội thảo dự kiến tổ chức vào…

Thông tin hội thảo

OER Backdropsmall

ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI THẢO TẠI ĐÂY


1. Mục  tiêu

Xây dựng nền tảng học liệu mở, bao gồm: nguồn học liệu mở, các giải pháp công nghệ mã nguồn mở, xây dựng cộng đồng, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và năng lực nghiên cứu của các trường đại học Việt Nam.

2. Nội dung

Hội thảo là nơi chia sẻ, thảo luận những vấn đề liên quan đến việc xây dựng và phát triển nguồn học liệu mở và giải pháp công nghệ cho các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam. Trên cơ sở đó giúp nhận dạng, phân tích, đánh giá các cơ hội và thách thức đặt ra cho các trường đại học trong việc đẩy mạnh các hoạt động phát triển nguồn học liệu mở và giải pháp công nghệ phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập ở bậc đại học. Hội thảo cũng hướng tới đưa được đề xuất về mặt chính sách đối với phát triển học liệu mở tại Việt Nam

Call for papers

December 31st, 2015 Building foundations for open educational resources for higher education in Vietnam: policies, communities and technological solutions We are pleased to welcome you to the Open Educational Resources (OER) Conference, taking place in the University of Social Science and Humanity, VNU-HN 2015. The OER conference is the opportunity for Vietnam University and College Education system…

Hội thảo quốc tế: Thúc đẩy tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học Việt Nam

Ngày 28/9/2016, tại Hà Nội, Phó Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân đã tới dự và phát biểu tại Hội thảo quốc tế “Đề xuất chính sách thúc đẩy tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học Việt Nam”. Phó Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân phát biểu tại hội thảo Hội thảo do Trường ĐH…

Access to knowledge and Open Educational Resources at the heart of national debates on International Day for Universal Access to Information in Vietnam

How can we access quality Open Educational Resources (OERs) within a limited time? How to evaluate their credibility? How can policy makers support educational institutions to adopt OERs? Signature ceremony of MOU between 26 organizations to promote OER in Vietnam These are some of the important questions addressed at the International Conference on Policy Advocacy…