Thỉnh giảng: Công nghệ thư viện

Với mục tiêu đào tạo bám sát với thực tế, giúp sinh viên trải nghiệm với những giải pháp công nghệ đang được ứng dụng trong ngành, Khoa Thông tin – Thư viện mời Ông Dương Đình Hòa: Giám đốc Công ty CP Thông tin và Công nghệ số trình bày cho sinh viên K58 về Công…

Bộ Giáo dục Mỹ Phát động Chiến dịch khuyến khích các trường học triển khai phát triển Tài nguyên Giáo dục mở – GoOpen

Là Thông cáo báo chí của Văn phòng Truyền thông & Tiếp cận cộng đồng, Văn phòng Báo chí của Bộ Giáo dục Mỹ, về Phát động chiến dịch khuyến khích các trường học Đi với Mở (#GoOpen) bằng các tài nguyên giáo dục, xuất bản ngày 29/10/2015. Với chính sách mới này, Bộ Giáo…