Xuân yêu thương 2015

Với mong muốn tạo sân chơi mang màu sắc dân tộc cho các bạn sinh viên trong trường, làm sống lại không khí ngày Tết cổ truyền Việt Nam, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường tổ chức chương trình Xuân yêu thương 2015.

Chương trình là một sân chơi mang màu sắc dân gian, gắn kết sinh viên toàn trường. Đồng Thời Xuân yêu thương 2015 cũng là hoạt động chung sức vì cộng đồng thông qua việc đấu giá những sản phẩm được tạo ra từ chương trình.

Thời gian: 8:00 ngày 31 tháng 01 năm 2015 (Thứ Bảy)

Địa điểm: Sân khấu ngoài trời nhà E, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.