Tả Phời – Nơi khởi nguồn những chuyến đi và trải nghiệm của tuổi trẻ T3V

Vui sướng và hạnh phúc là những ấn tượng khó phai trong tâm trí mỗi tình nguyện viên có mặt trên chuyến xe từ Hà Nội lên Lào Cai để thực hiện dự án thư viện lưu động “Lên” tại trường THCS Tả Phời. Chương trình được thực hiện bởi Liên chi Đoàn – Liên…