Kỷ niệm dấu yêu *

* Bài thơ được viêt sau chuyến kiến tập của K57 tại Huế. Tên bài thơ do Flis tự đặt, rất mong được tác giả lượng thứ 😛 Ta rời Huế trong một ngày đầu thu Sau bốn ngày như chìm trong giấc ngủ Với nỗi nhớ và niềm thương ấp ủ Ta cầm bút…