Bộ Giáo dục Mỹ Phát động Chiến dịch khuyến khích các trường học triển khai phát triển Tài nguyên Giáo dục mở – GoOpen

Là Thông cáo báo chí của Văn phòng Truyền thông & Tiếp cận cộng đồng, Văn phòng Báo chí của Bộ Giáo dục Mỹ, về Phát động chiến dịch khuyến khích các trường học Đi với Mở (#GoOpen) bằng các tài nguyên giáo dục, xuất bản ngày 29/10/2015. Với chính sách mới này, Bộ Giáo…