Thỉnh giảng: Công nghệ thư viện

Với mục tiêu đào tạo bám sát với thực tế, giúp sinh viên trải nghiệm với những giải pháp công nghệ đang được ứng dụng trong ngành, Khoa Thông tin – Thư viện mời Ông Dương Đình Hòa: Giám đốc Công ty CP Thông tin và Công nghệ số trình bày cho sinh viên K58 về Công…