Hội thảo quốc tế: Thúc đẩy tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học Việt Nam

Ngày 28/9/2016, tại Hà Nội, Phó Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân đã tới dự và phát biểu tại Hội thảo quốc tế “Đề xuất chính sách thúc đẩy tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học Việt Nam”. Phó Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân phát biểu tại hội thảo Hội thảo do Trường ĐH…