Họ và tên Địa chỉ liên hệ Cơ quan công tác
1 Nghiêm Xuân Huy nghiemhuy@vnu.edu.vn Phó Trưởng Ban Khoa học và Công nghệ, ĐHQGHN
2 Nguyễn Hoàng Sơn n_hoangson@yahoo.com Giám đốc Trung tâm Thông tin –  Thư viện, ĐHQGHN
3 Đỗ Văn Hùng dvhung@vnu.edu.vn Khoa Thông tin – Thư viện
4 Phạm Thị Huệ Giám đốc Thư viện Hà Nội
5 Vũ Bảo Linh
6 Đào Thị Uyên  uyensinh@gmail.com Khoa Thông tin – Thư viện
7 Nguyễn Thị Kim Dung kimdungtttv@gmail.com Khoa Thông tin – Thư viện
8 Đào Thúy Vân Thư viện Đại học Công Đoàn
9 Nguyễn Trung Thành thanhcavang@gmail.com Bộ Y  tế
10 Nguyễn Thị Ngọc Giám đốc Thư viện Học viên Ngân hàng
11 Hoàng Thúy Ngà