download

Tài nguyên số của Trường ĐHKHXH&NV, trong đó có ngành Thông tin – Thư viện

books fly into your laptop

Tài nguyên số tại Phòng tư liệu Khoa Thông tin – Thư viện

(Truy cập trong ĐHQG)

Digital-Resource-01

Các cơ dữ liệu số chuyên ngành trực tuyến tại Trung tâm Thông tin Thư viện Đại học quốc gia Hà Nội