CÁC KHÓA HỌC

Sẽ có 03 khóa học được tổ chức từ ngày 10-28/8/2015. Cụ thể như sau:

 • Khóa 1:
  • Tên khóa: Columbus
  • Thời gian: Từ ngày 10-14 tháng 8 năm 2015
 • Khóa 2:
  • Tên khóa: Armstrong
  • Thời gian: Từ ngày 17-21 tháng 8 năm 2015
 • Khóa 3:
  • Tên khóa: Darwin
  • Thời gian: Từ ngày 24-28 tháng 8 năm 2015

THỜI LƯỢNG VÀ HÌNH THỨC TRIỂN KHAI

 • Mỗi khóa học sẽ có 05 buổi
 • Mỗi buổi kéo dài 03 tiếng
 • Lớp học sẽ được tổ chức dạng workshop – lý thuyết kết hợp với thực hành, chú trọng phát triển kỹ năng của người học
 • Mỗi buối sẽ có 02 giảng viên trực tiến giảng dạy và hướng dẫn
 • Lớp học có máy tính để hỗ trợ các nội dung thực hành

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Mỗi khóa học được tổ chức 05 nhóm nội dung sau:

 • Module 1: Tìm kiếm thông tin phục vụ học tập và nghiên cứu khoa học
 • Module 2: Thẩm định và đánh giá thông tin
 • Module 3: Quản lý cơ sở học liệu bằng phần mềm Mendeley
 • Module 4: Sử dụng thông tin hiệu quả, đúng pháp luật và phòng tránh đạo văn
 • Module 5: Văn phong học thuật và các thức viết bài luận trong trường đại học

 

RegistrationIcon