CÁC KHÓA HỌC SẼ BẮT ĐẦU TỪ THÁNG 9/2015

Hãy đăng ký ngay để đảm bảo bạn có một chỗ trong khóa học này

RegistrationIcon

 

 


 

Như bạn đã biết, chúng ta đang trong thời đại internet và kỷ nguyên thông tin. Chúng ta đang sống trong thế giới tràn ngập thông tin, thông tin có trên internet, trên phương tiện truyền thông, thông tin trong thư viện, nhà trường, thông tin ngoài xã hội, thông tin qua thầy cô, bạn bè,….Có nhiều câu hỏi bạn đặt ra:

  • Làm thế nào để bạn biết mình thực sự cần thông tin gì?
  • Làm sao bạn có thể tìm kiếm chính xác thông tin mà mình cần trong kho thông tin hỗ độn đó?
  • Làm sao để bạn biết thông tin đó là đáng tin cậy và có giá trị?
  • Làm thế nào để bạn biết cách sử dụng thông tin đó một cách hiệu quả vào hoạt động học tập và nghiên cứu của mình?
  • Hay cụ thể hơn Làm thế nào để tránh lỗi đạo văn? Làm thể nào để viết một bài luận theo văn phong khoa khọc?

Khóa học Năng lực thông tin sẽ giúp bạn trả lời những câu hỏi này, đồng thời cùng cấp cho các bạn nhiều kỹ năng phụ trợ khác. Khóa học sẽ giúp bạn có một hành trang cơ bản để bắt đầu cuộc sống học thuật trong môi trường đại học, cũng như trang bị cho bạn một số kiến thức và kỹ năng để bạn triển khai việc tự học của bạn! Học tập là suốt đời và tự học là quan trọng nhất!