Dự án Nâng cao năng lực thông tin cho sinh viên năm thứ nhất, Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQGHN được tài trợ bởi Chính phủ Úc. Dự án được Khoa Thông tin – Thư viện trực tiếp xây dựng nội dung và triển khai.

Như bạn đã biết, chúng ta đang trong thời đại internet và kỷ nguyên thông tin. Chúng ta đang sống trong thế giới tràn ngập thông tin, thông tin có trên internet, trên phương tiện truyền thông, thông tin trong thư viện, nhà trường, thông tin qua thầy cô, bạn bè,…. Vậy làm thế nào để bạn biết mình thực sự cần thông tin gì? Làm sao bạn có thể tìm kiếm chính xác thông tin mà mình cần trong kho thông tin hỗ độn đó? Làm sao để bạn biết thông tin đó là đáng tin cậy và có giá trị? Làm thế nào để bạn biết cách sử dụng thông tin đó một cách hiệu quả vào hoạt động học tập và nghiên cứu của mình? Khóa học Năng lực thông tin sẽ giúp bạn trả lời những câu hỏi này, đồng thời cùng cấp cho các bạn nhiều kỹ năng phụ trợ khác. Khóa học sẽ giúp bạn có một hành trang cơ bản để bắt đầu cuộc sống học thuật trong môi trường đại học, cũng như trang bị cho bạn một số kiến thức và kỹ năng để bạn triển khai việc tự học của bạn! Học tập là suốt đời và tự học là quan trọng nhất!

Mục tiêu dự án

  • Nâng cao năng lực thông tin cho sinh viên năm thứ nhất, thông qua đó thúc đẩy và hỗ trợ hiệu quả hoạt động học tập và nghiên cứu của sinh viên.

Cụ thể, sau khi tham dự khóa học, sinh viên có thể:

  • Xác định và nêu ra được rõ ràng thông tin mà mình cần
  • Xây dựng và triển khai những chiến lược tìm tin hiệu quả
  • Đánh giá chất lượng nguồn thông tin tìm được
  • Hệ thống hóa và tổ chức nguồn thông tin bằng phần mềm một cách hiệu quả
  • Hiểu rõ các vấn đề về đạo đức và bản quyền thông qua đó giúp họ tránh được đạo văn
  • Biết cách sử dụng thông tin một cách thông minh và hiệu quả phục vụ cho hoạt động học tập và nghiên cứu

Kết quả của dự án là bằng chứng thuyết phục giúp cho những nhà quản lý, giảng viên và sinh viên nhận thức rõ tầm quan trọng của năng lực thông tin trong môi trường đại học cũng như việc học tập suốt đời, qua đó thúc đẩy việc xây dựng và tích hợp năng lực thông tin và các chương trình và hoạt động đào tạo của Nhà trường.