ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỘI THẢO

Địa chỉ: Khách sạn Công đoàn – Số 14 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Khách Sạn Công Đoàn

Khách Sạn Công Đoàn

 

Phòng Hội Thảo

Phòng Hội Thảo