1. Lí lịch sơ lược

Họ và tên: Đồng Đức Hùng

Giới tính: Nam

Học vị cao nhất: Thạc sỹ

Năm, nước nhận học vị: 2005, Việt Nam

Đơn vị công tác: Khoa Thông tin-Thư viện, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Địa chỉ cơ quan:  336 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại liên hệ:   CQ: 04.38583903;

Email: dongduchung@yahoo.com;  hungdd@vnu.edu.vn

2. Các lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy chính

Công tác xử lý thông tin (Phân loại, Định chủ đề, Định từ khoá…)

– Các vấn đề về số hoá tài liệu và xây dựng bộ sưu tập số (các phần mềm số hoá, chuẩn biên mục số, vấn đề bản quyền tài liệu số…)

– Các dịch vụ thư viện ứng dụng công nghệ thông

– Xã hội hóa thư viện (Tủ sách dòng họ, tủ sách gia đình, thư viện doanh nhân…)

3. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Công tác tổ chức kho mở tại Trung tâm Thông tin-Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội 2006

 

Đề tài cấp Trường,

T.07.29

Chủ trì đề tài
2 Thư mục tóm tắt sách viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1995-2000. 2004-2006 Đề tài cấp ĐHQGHN,

QX.04.06

Thành viên tham gia (Chủ trì: PGS.TS. Trần Thị Quý)
3 Thư mục sách viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 2000-2005 2007-2009 Đề tài cấp ĐHQGHN,

QX.07.09

Thành viên tham gia (Chủ trì: ThS. Nguyễn Thị Thuý Hạnh)
 1. Các công trình khoa học đã công bố
 2. TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí
  1 Bước đầu khảo sát công tác phục vụ bạn đọc theo hình thức kho mở tại phòng đọc Khoa Hoá (Trung tâm Thông tin – Thư viện ĐHQGHN) 2002 Hội thảo khoa học và thực tiễn hoạt động thông tin-thư viện. Trung tâm Thông tin-Thư viện ĐHQGHN
  2 Tăng cường tính chủ động của thư viện trong công tác tiếp cận đội ngũ giảng viên tại các thư viện đại học Việt Nam 2006 Hội thảo khoa học cán bộ trẻ Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN
  3 Thúc đẩy mối quan hệ cán bộ thư viện – giảng viên trước yêu cầu chuyển đổi phương thức đào tạo từ niên chế sang học chế tín chỉ 2007 Hội thảo khoa học và thực tiễn hoạt động thông tin-thư viện. Trung tâm Thông tin-Thư viện ĐHQGHN
  4 Quản lý tri thức và đào tạo quản lý tri thức ở Việt Nam 2007 Hội thảo “Thư viện 2.0 và Quản lý tri thức”. Thư viện Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh
  5 Nguyên tắc WORF với việc xây dựng hình ảnh người cán bộ tham khảo 2009 Hội thảo “Nguồn nhân lực TT-TV trong quá trình CNH-HĐH đất nước”. Khoa TT-TV  ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN”.
  6 Ngành công nghiệp thông tin trong quá khứ, hiện tại và tương lai 2009 Hội thảo “Thông tin khoa học và công nghệ ngày nay”. – H. : Khoa TT-TV ĐHKHXH&NV ; Hội Thông tin Tư liệu KH&CN Việt Nam, .- Tr. 51-55
  7 Quy tắc mô tả và truy cập tài nguyên RDA với việc biên mục các tài liệu số hoá 2010 Hội thảo “Thư viện với nhiệm vụ chuẩn hoá, hội nhập và phát triển”. – Vinh. : Trung tâm TT-TV Trường Đại học Vinh
  8 Tăng cường mối liên hệ giảng viên – cán bộ thư viện phục vụ công tác đào tạo theo tín chỉ 2010 Hội nghị tổng kết 4 năm đào tạo tín chỉ ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN
  9 Cán bộ trẻ Khoa Thông tin – Thư viện với việc nâng cao trình độ chuyên môn và ngoại ngữ 2011, viết chung Hội nghị cán bộ trẻ Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN lần thứ 3
  10 Thiết lập bộ sưu tập tài liệu số trong các cơ quan thông tin-thư viện hiện nay 2011

   

  Tạp chí Văn hoá Nghệ thuật, Số 326
  11 Các nguyên tắc phát triển bộ sưu tập số và lựa chọn tài liệu số hoá 2011 Hội thảo “Phát huy hiệu quả hoạt động TT-TV, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và NCKH”.- Vinh. : Trung tâm TT-TV Trường Đại học Vinh
  12 Phát triển nguồn tài nguyên thông tin số trong các thư viện Việt Nam 2011 Hội thảo “Sự nghiệp TT-TV Việt Nam đổi mới và hội nhập quốc tế”.-H.: Khoa TT-TV ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN
  13 Phát triển nguồn học liệu số trong các thư viện đại học hướng tới mô hình đại học nghiên cứu 2014 Sách chuyên khảo “Hoạt động thông tin – thư viện với vấn đề đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam”, tr.119-128, 2014, nxb ĐHQGHN.